Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality https://sandbox.agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers <p align="justify">Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality is an Open access scientific journal published by the Slovak University of Agriculture in Nitra and the M. M. Gryshko National Botanical Garden (NBG) of the National Academy of Sciences of Ukraine in Kiev, within the joint international network AgroBioNet. The Journal was formerly published as a serial with annual periodicity (proceedings of scientific papers) up to 2020 and from the year 2021 it is published in biannual periodicity (two issues per year).</p> Slovak University of Agriculture in Nitra en-US Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality 2585-8246 Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality https://sandbox.agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/article/view/342 <p style="text-align: justify;">Syndróm DIC (syndróm diseminovanej intravaskulárnej koagulácie) je porucha fungovania systému hemostázy, ktorá sa prejavuje predovšetkým zvýšenou tvorbou krvných zrazenín v malých cievach. Táto patológia je relevantná pre rôzne oblasti medicíny. Porodníci, resuscitátori a chirurgovia sa podieľajú na diagnostike a liečbe syndrómu DIC. Patológia sa vyskytuje u dospelých aj u detí, vrátane novorodencov. Koagulopatie (poruchy procesu zrážania krvi) majú často vrodenú povahu, môžu sa však vyvíjať počas celého života. Syndróm DIC u novorodencov je formou koagulopatie. Mechanizmus vývoja poruchy je dosť zložitý, patológia môže mať veľa príznakov. Z tohto dôvodu majú lekári pri stanovení diagnózy určité ťažkosti. Syndróm DIC má tendenciu zhoršovať priebeh iných chorôb, ale nejde o nezávislé ochorenie.</p> Martin Lopusny Copyright (c) 2021 Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-05-31 2021-05-31 5 1 5 5